Εταίροι

Υπεύθυνοι υλοποίησης του Έργου

Aspon Consulting Ltd – Lead Partner

Aspon Consulting Ltd – Επικεφαλής Εταίρος

H εταιρία Αspon Consulting Ltd. ιδρύθηκε το 2014 με έδρα τη Λευκωσία. Ως κορυφαία συμβουλευτική εταιρία στον τομέα της διαχείρισης, η Aspon διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών διεθνώς και εργάζεται για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στη Μέση Ανατολή και σε άλλες ακόμα χώρες, παρέχοντας υπηρεσίες που σχετίζονται με Επιχειρηματικά Σχέδια και Οικονομική Υποστήριξη, Εταιρική Υπευθυνότητα και Αειφόρο Διαχείριση, Περιβαλλοντική Διαχείριση και Αποδοτικότητα Πόρων, Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Επιχορηγήσεις.

Κύπρος
Λ. Στροβόλου 47, Λευκωσία, Κύπρος

E: [email protected]

T: +35722270897

www.aspon.com.cy

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου – Δικαιούχος

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (EBEH) αποτελεί τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο οργανισμό δικτύωσης και υποστήριξης επιχειρήσεων στην Κρήτη, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα 22.000 περίπου μελών από όλους τους τομείς της οικονομίας. Κύριες αρμοδιότητες του Επιμελητηρίου Ηρακλείου είναι να λειτουργεί συμβουλευτικά σε θέματα που αφορούν το εμπόριο, τη βιομηχανία και την οικονομική ανάπτυξη, να προωθεί τις συνεργασίες και να υποστηρίζει τη βιομηχανία στη διεξαγωγή ερευνών σε αυτούς τους τομείς. Επιπλέον, στις αρμοδιότητες του Επιμελητήριου είναι η ενίσχυση και η υποστήριξη νέων ιδιωτικών πρωτοβουλιών προκειμένου να διασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες για την προώθηση μιας υγειούς επιχειρηματικότητας.

Ελλάδα

Κορωναίου 9, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
E: [email protected]
T: +302810342535

www.ebeh.gr

ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. – Δικαιούχος

Η εταιρία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2009 και έχει έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης. Η Ανέλιξις εξειδικεύεται στην παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα πεδίων όπως Συμβουλευτικές υπηρεσίες για Ιδιώτες και Επιχειρήσεις, Αειφόρο Διαχείριση και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Επιχορηγήσεων.     

Ελλάδα

Λ. Δημοκρατίας 3, ΤΚ 71306, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
E: [email protected]
T: +30 2810 286088

www.anelixisc.gr

CELLOCK LTD - Δικαιούχος

H Cellock Ltd αποτελεί κορυφαία εταιρία Πληροφορικής με έδρα την Κύπρο. Η Cellock εξειδικεύεται στην ανάλυση δεδομένων, online διαφημίσεις, τηλεπικοινωνίες, software και hardware, προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε σε ένα ευρύ δίκτυο πελατών στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στη Μέση Ανατολή.

Κύπρος,
Λ. Στροβόλου 47, 6ος όροφος, Λευκωσία, Κύπρος
http://www.cellock.com

E: [email protected]
T: +35799494734

www.cellock.com

AIS Environment – Δικαιούχος

Η AIS Environment είναι η πρώτη εταιρία περιβαλλοντικών συμβούλων στη Μάλτα. Η εταιρία εξειδικεύεται στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και στη βιωσιμότητα, όπως εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαχείριση πόρων και αποβλήτων, αστική και θαλάσσια ανάπτυξη, συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 

Μάλτα,
John Street Fgura 18, FGR1447, Μάλτα
 

E: [email protected]

T: +35621803374

www.aisenvironment.com

Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων – Δικαιούχος

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) αποτελεί την εθνική συνδικαλιστική ένωση ξενοδόχων, αντιπροσωπεύοντας την πλειονότητα των ξενοδοχείων και των αδειοδοτημένων τουριστικών καταλυμάτων στην Κύπρο. Η ΠΑΣΥΞΕ αναπτύσσει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της. Οι σημαντικότεροι στόχοι του Συνδέσμου είναι οι ακόλουθοι:

 

Η προστασία και η προώθηση των συμφερόντων των ξενοδόχων ως εργοδότες και επαγγελματίες, καθώς επίσης και των συμφερόντων της Κύπρου εν γένει.

Η προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης της Κύπρου

Η αναβάθμιση και η ανάπτυξη των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στην Κύπρο και η βελτίωση του επαγγελματικού επιπέδου των ξενοδόχων

Η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του

 

Κύπρος,

Ανδρέα Αραούζου 12, Λευκωσία

http://www.cyprushotelassociation.org

 

E: [email protected]

T: +35722452820

www.cyprushotelassociation.org

Το έργο «Μείωση της Κατανάλωσης και της Απόρριψης Πλαστικών Μιας Χρήσης (SUP) στην Τουριστική Βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα» χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας για Περιφερειακή Συνεργασία.
www.eeagrants.org