Το εταιρικό σχήμα του έργου SUPMed ολοκλήρωσε με επιτυχία την παροχή συστάσεων σχετικά με τον τρόπο απαγόρευσης/μείωσης των πλαστικών μιας χρήσης μέσω εξειδικευμένων σχεδίων δράσης στο πιλοτικό δείγμα τουριστικών καταλυμάτων στην Κύπρο, τη Μάλτα και την Ε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το εταιρικό σχήμα του έργου SUPMed ολοκλήρωσε με επιτυχία την παροχή συστάσεων σχετικά με τον τρόπο απαγόρευσης/μείωσης των πλαστικών μιας χρήσης μέσω εξειδικευμένων σχεδίων δράσης στο πιλοτικό δείγμα τουριστικών καταλυμάτων στην Κύπρο, τη Μάλτα και την Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και χειμώνα του 2022, οι εταίροι του έργου με τίτλο "Μείωση της κατανάλωσης και της διάθεσης πλαστικών μίας χρήσης στην τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα - Reducing the Consumption and Disposal of Single-use Plastics in the Tourism Industry in Cyprus, Greece and Malta ", γνωστό και ως "SUPMed", συνεργάστηκαν στενά με το πιλοτικό δείγμα τουριστικών εγκαταστάσεων για την ανάπτυξη ειδικών σχεδίων δράσης με συστάσεις σχετικά με τον τρόπο μείωσης ή/και απαγόρευσης των πλαστικών μίας χρήσης.

Από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο του 2021, τα δέκα τουριστικά καταλύματα από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα, μέρος του πιλοτικού δείγματος του έργου, συνεργάστηκαν στενά με τους εταίρους του έργου για την εισαγωγή πραγματικών δεδομένων σχετικά με την κατανάλωση Πλαστικών Μίας Χρήσης (ΠΜΧ) στο προσαρμοσμένο, δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων Decision Support Tool (DST) που αναπτύχθηκε επίσης στο πλαίσιο αυτού του έργου. Το DST παρουσιάζει βιώσιμες και διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις για τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα ΠΜΧ, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση κόστους και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε εναλλακτικής λύσης σε όλο τον κύκλο ζωής της. Για την επιτυχή εφαρμογή της πιλοτικής περιόδου, το πιλοτικό δείγμα εκπαιδεύτηκε από τους εταίρους για τον τρόπο χρήσης του DST. Επιπλέον, τον Δεκέμβριο 2021, το πιλοτικό δείγμα είχε την ευκαιρία να προτείνει αλλαγές και βελτιώσεις ως προς το DST, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το διαδικτυακό εργαλείο θα είναι σε θέση να βοηθήσει σημαντικά τα τουριστικά καταλύματα να μειώσουν και να απαγορεύσουν τα ΠΜΧ με βάση τις διατάξεις της οδηγίας 2019/904 της ΕΕ για τα πλαστικά και την εθνική νομοθεσία.

Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής περιόδου, οι εταίροι χρησιμοποίησαν τα δεδομένα που ήταν διαθέσιμα μέσω του DST για κάθε ξενοδοχείο που συμμετέχει στο πιλοτικό δείγμα του έργου, για να αναπτύξουν ειδικά σχέδια δράσης. Τα ειδικά σχέδια δράσης αναπτύχθηκαν με στόχο να παρουσιάσουν πιθανά σενάρια για το πώς κάθε ξενοδοχείο μπορεί να αντικαταστήσει αποτελεσματικά ή/και να μειώσει τα ΠΜΧ και στη συνέχεια, με βάση τα προτεινόμενα σενάρια, να προτείνουν λύσεις με βάση το τι είναι εφικτό να γίνει, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στη συνέχεια, κάθε εξατομικευμένο σχέδιο δράσης παρουσιάστηκε σε κάθε ξενοδοχείο εντός Μάϊου 2022 κατά τη διάρκεια επιτόπιων ή διαδικτυακών εκπαιδεύσεων. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν από τους αρμόδιους εταίρους: Aspon Consulting (CY), Anelixis Development Consultants S.A. (GR) και AIS Environment (MT). Κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων, οι εταίροι και τα τουριστικά καταλύματα συμφώνησαν στις προτεινόμενες δράσεις που θα εφαρμοστούν κατά τη θερινή περίοδο του 2022.

 

Σχετικά με το έργο:

Το έργο έχει αρχίσει να υλοποιείται από τον Ιούλιο του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2023, με συνολικό προϋπολογισμό 1.279.405,00 €. Οι έξι εταίροι του έργου που συμμετέχουν στο έργο είναι η Aspon Consulting Ltd ως ο κύριος συνεργάτης (Κύπρος), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (Ελλάδα), η Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. (Ελλάδα), η Cellock Ltd (Κύπρος), το AIS Environment (Mάλτα) και η Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κύπρου (Κύπρος).

Το έργο στοχεύει στην μείωση της κατανάλωσης, της διάθεσης και των επιπτώσεων των ΠΜΧ στον τουριστικό τομέα στις τρεις αυτές περιοχές, σύμφωνα με την οδηγία 2019/904 της ΕΕ για τη μείωση των επιπτώσεων των πλαστικών προϊόντων. Μέσω αυτού του έργου, οι εταίροι αναμένται να υποστηρίξουν δείγματα παράκτιων τουριστικών καταλυμάτων στην Κύπρο, τη Μάλτα και την Ελλάδα (Κρήτη) μέσω πιλοτικών εφαρμογών για τη μετάβαση σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα αποδοτικής χρήσης των πόρων. Οι ξενοδοχειακές μονάδες θα εντοπίσουν και θα αντικαταστήσουν τα συνήθως χρησιμοποιούμενα SUP με φιλικότερες προς το περιβάλλον, άμεσα διαθέσιμες και οικονομικά προσιτές εναλλακτικές λύσεις. Τα πιλοτικά δείγματα θα υποστηριχθούν στη σταδιακή κατάργηση και αντικατάσταση των ΠΜΧ μέσω ενός προσαρμοσμένου δωρεάν διαδικτυακού εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων (DST) που θα αναπτυχθεί. Το DST θα παρουσιάζει βιώσιμες και διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις για τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πμχ, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε εναλλακτικής λύσης σε όλο τον κύκλο ζωής της.

Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής σε καθεμία από τις τρεις περιοχές δράσης, θα αναπτυχθούν οδηγοί βέλτιστων πρακτικών που θα παρουσιάζουν τα ευρήματα των πιλοτικών εφαρμογών, τις επιπτώσεις των πλαστικών απορριμμάτων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, πώς να μειώσουν τα SUP στον τουρισμό και σε άλλους τομείς, και ποιες περιβαλλοντικά πιο φιλικές και προσιτές εναλλακτικές λύσεις είναι διαθέσιμες. Αυτοί οι οδηγοί θα διαδοθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ, μη-κερδοσκοπικές επιχειρήσεις ΜΚΟ, τουριστικά ιδρύματα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στις τρεις περιοχές και σε όλη την Ευρώπη, ως πρόσθετο εργαλείο υποστήριξης για την αντικατάσταση των SUP.

Τα 10 τουριστικά καταλύματα – ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο πιλοτικό δείγμα του έργου ανά περιοχή είναι:

 1. Κύπρος:
 • GrandResort
 • Atlantica Mare Village Ayia Napa
 • Radisson Blue Hotel
 • The Royal Apollonia
 1. Ελλάδα-Κρήτη:
 • Elounda Palm Hotel & Suites
 • Infinity Blue Boutique Hotel & Spa
 • Paralos Lifestyle Beach
 1. Μάλτα:
 • Hilton Malta
 • 1926 Hotel & Spa
 • Mellieha Holiday Centre

 

Η πρώτη εκδήλωση συνεδρίου του έργου στη Μάλτα θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου 2022 στο Salini Resort, Salina Bay, St Paul's Bay, και διαδικτυακά μέσω Zoom. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής ή επικοινωνήστε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Το έργο «Μείωση της κατανάλωσης και απόρριψης πλαστικών μίας χρήσης στην τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα» χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω του EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

 

Για να ενημερώνεστε για το έργο, ακολουθήστε μας Facebook, Twitter και LinkedIn και επισκεφτείτε μας μέσω της ιστοσελίδας του έργου.

The SUPMed project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants and Norway Grants Fund for Regional Cooperation

 


Πρόσκληση στην 1η εκδήλωση συνεδρίου του έργου στην Μάλτα που θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 07 Ιουλίου 2022 στην Μάλτα

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 στην 

1η εκδήλωση συνεδρίου 

του έργου

 “Reducing the Consumption and Disposal of Single-use Plastics (SUP) in the Tourism Industry in Cyprus, Greece and Malta - 2018-1-0572” - SUPMed

στην Μάλτα

 

Χρόνος:  09:30 π.μ. - 12:30 μ.μ (CET)

Τοποθεσία: Salini Resort, Malta και μέσω Zoom

Διοργανωτής: AIS Environment

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, τα παρακάτω θέματα θα συζητηθούν: 

1. Πληροφορίες για το έργο και την πορεία υλοποίησης του

2. Την συνεισφορά του ταμείου EEA and Norway Grants στο έργο


Η 2η εκδήλωση τύπου του έργου «SUPMed». Υλοποιήθηκε δια ζώσης και διαδικτυακά από το Επιμελητήριο Ηρακλείου

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Την Τρίτη, 17 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και διαδικτυακά η εκδήλωση τύπου  του έργου με τίτλο «Μείωση της κατανάλωσης και διάθεσης πλαστικών μίας χρήσης στην τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στη Μάλτα», γνωστό και ως «SUPMed» από το Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν περισσότερο σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον και ειδικότερα η τουριστική βιομηχανία από τη χρήση των πλαστικών μίας χρήσης και την ατζέντα της ΕΕ για τη μείωση και αντικατάσταση των Πλαστικών Μίας Χρήσης. Έγινε επίσης εκτενή αναφορά στο τι προβλέπει Ελληνική Νομοθεσία για τα Πλαστικά Μιας Χρήσης (ΠΜΧ) για τα επόμενα χρόνια, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις εκροές του έργου.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων (Decision-support tool - DST) για τα ξενοδοχεία, το οποίο παρουσιάζει βιώσιμες και διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις για τα πλαστικά μιας χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.  Παρουσιάστηκε επίσης,  η εξέλιξη της ανάπτυξης των οδηγών βέλτιστης πρακτικής που θα διαδοθούν στα ξενοδοχεία, καθώς και σε περιβαλλοντικές ΜΚΟ ως ένα πρόσθετο εργαλείο υποστήριξης για την αντικατάσταση των πλαστικών μίας χρήσης.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλης Αλιφιεράκης και συμμετείχαν ομιλητές από το Επιμελητήριο Ηρακλείου και την Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης.