Ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας συλλογής δεδομένων από το πιλοτικό δείγμα στην Ελλάδα, Κρήτη

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Η εταιρία @Ανέλιξις Μ.Α.Ε., εταίρος του έργου #SUPMedProject, με μεγάλη χαρά και μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας, πραγματοποίησε συναντήσεις με τα τρία πιλοτικά δείγματα του έργου που έχουν έδρα την Κρήτη. Με τη βοήθεια των πιλοτικών δειγμάτων συγκεντρώνονται τα απαραίτητα δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση πλαστικών μίας χρήσης  στην τουριστική βιομηχανία της Κρήτης, τα οποία θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων του έργου.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τους εκπροσώπους των ήδη σημαντικά κινητοποιημένων σχετικά με την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον επιχειρηματικών πρακτικών τριών πιλοτικών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων Elounda Palm Hotel, Elounda, Infinity Blue Resort & Spa Enorme Lifestyle Beach, τα μέλη της ομάδας της εταιρίας Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Μ.Α.Ε. έλαβαν ιδιαίτερα χρήσιμα σχόλια και ενδιαφέρουσες προτάσεις που θα συμβάλουν αναμφίβολα στην πρόοδο του έργου και τελικά στη μετάβαση σε περιβαλλοντικά φιλικότερες εναλλακτικές πλαστικών μιας χρήσης.

#EEANorwayGrants

#FundforRegionalCooperation

#RegionalCooperationMag

 

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας για Περιφερειακή Συνεργασία.


Το έργο «Μείωση της Κατανάλωσης και της Απόρριψης Πλαστικών Μιας Χρήσης (SUP) στην Τουριστική Βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα» χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας για Περιφερειακή Συνεργασία.
www.eeagrants.org