Πρόσκληση στην 2η εκδήλωση τύπου του έργου στην Κύπρο που θα διοργανωθεί την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 μέσω Zoom

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 26 Οκτωβρίου  2021 στην 

2η εκδήλωση τύπου

του έργου

 “Reducing the Consumption and Disposal of Single-use Plastics (SUP) in the Tourism Industry in Cyprus, Greece and Malta - 2018-1-0572” - SUPMed

 

Χρόνος:  11:00πμ – 12:00μμ (GMT+3)

Τοποθεσία: μέσω Zoom

Διοργανωτής: Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων 

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, τα παρακάτω θέματα θα συζητηθούν: 

1. Πληροφορίες για το έργο και την πορεία υλοποίησης του

2. Την συνεισφορά του ταμείου EEA and Norway Grants στο έργο

3. Την ανάπτυξη του εργαλείου DST και τι έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής

4. Περισσότερα στοιχεία ως προς την εμπειρία μέχρι στιγμής των τουριστκών καταλυμάτων που συμμετέχουν στον πιλοτικό δέιγμα του έργου στην Κύπρο

 


Το έργο «Μείωση της Κατανάλωσης και της Απόρριψης Πλαστικών Μιας Χρήσης (SUP) στην Τουριστική Βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα» χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας για Περιφερειακή Συνεργασία.
www.eeagrants.org